Neurofeedback

Neurofeedback is een behandelmethode waarbij afwijkende hersenactiviteit getraind wordt om klachten te verminderen.
Bij mensen met hersenletsel of klachten zoals stress, pijn, vermoeidheid of hyperactiviteit is de hersenactiviteit ontregeld. De hersenen werken bijvoorbeeld te traag, waardoor alledaagse handelingen veel energie kosten. Hoe meer de hersenen ontregeld zijn, hoe ernstiger de klachten kunnen zijn. Met neurofeedback kun je leren de hersenactiviteit te beïnvloeden zodat deze weer flexibel en stabiel wordt.

Neurofeedback bestaat uit het laten zien van de afwijkende hersenactiviteit aan de cliënt (feedback). Als een hersengolf op een bepaald moment te veel aanwezig is, ziet u dat onmiddellijk als negatieve feedback op een beeldscherm. Zodra de hersengolf weer normale waardes heeft krijgt u positieve feedback.
Hierdoor wordt een leerproces gestart waarbij de hersenen zelf leren om beter geactiveerd te zijn. De hersenen leren de toestanden van betere activiteit vast te houden. Hoe vaker neurofeedback wordt uitgevoerd, hoe beter de veranderingen in de hersenen worden vastgelegd. Het effect van neurofeedback is echter niet alleen zichtbaar als veranderde hersenactiviteit, maar ook als betere prestaties van de hersenen en vermindering van klachten.

Bijwerkingen

Er zijn geen bijwerkingen bekend van de therapie. Wel komt het vooral tijdens de eerste behandelingen voor dat cliënten moe zijn na de behandeling. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de cliënt zich gedurende ca. een half uur dient te concentreren op de feedback.

Effectiviteit van neurofeedback

Steeds meer wetenschappelijke studies tonen de effecten van neurofeedback aan. Bij ziektebeelden zoals ADHD, depressie en epilepsie zijn de positieve effecten reeds meerdere malen aangetoond. Recent onderzoek beschrijft ook de effecten bij autisme, geheugenproblematiek, migraine, angststoornissen en obsessief compulsieve stoornis.

 

Plugin for Social Media by Acurax Wordpress Design Studio